FORGOT PASSWORD

If you have any enquiries, please contact Malaysian Department of Veterinary Services at the followings:

Ibu Pejabat Perkhidmatan Veterinar Wisma Tani,
Blok Podium Lot 4G1, Presint 4,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62630 Putrajaya, Malaysia.

Tel : +603 - 8870 2000
Fax : +603 - 8888 6472